perjantai 18. joulukuuta 2020

Muutosten edessä

Droonien lennättämiseen liittyvät säännöt ovat jälleen muuttumassa.  Tällä kertaa muutospaine tulee EU:n suunnasta, joten tarkoitus lienee yhtenäistää säännöksiä eri maissa.

Yritän tässä kirjoituksessa hiukan jäsennellä edessä olevia muutoksia.  Olen pintapuolisesti tutustunut uuteen asetukseen (EU 2019/947), ja ymmärtämisen tueksi lukenut myös sitä käsittelevän jutun droneinfo-sivustolta.  Tulkintani siis pohjautuu näihin molempiin.

Aiheesta on jo kirjoitettu muuallakin, joten tarkastelen asiaa lähinnä oman harrastukseni näkökulmasta.  Alla oleva teksti ei siten päde kaikenlaiseen lennätystoimintaan, ja saattaa muutenkin sisältää virheitä.

Mikä muuttuu?

Jatkossa lennättäminen jaotellaan toiminnan riskitason perusteella määräytyviin kategorioihin (avoin, erityinen, sertifioitu), joihin edelleen liittyy laitekohtaisia alakategorioita (A1, A2, A3). Harrastuskäyttö on pääasiassa avoin-kategoriassa tapahtuvaa toimintaa, ja harrastelijoiden kopterit yleensä A1- tai A2-tason laitteita.

Avoin-kategoriassa keskeisimmät lennättämiseen liittyvät reunaehdot ovat:

  • Suurin sallittu lennätyskorkeus lentoaseman lähialueen ulkopuolella on 120 m (aiemmin 150 m)
  • Ohjaajan on mahdollisesti (droonin painosta riippuen) suoritettava verkkotentti (netissä) ja lisäteoriakoe (valvotussa luokkahuoneessa)
  • Droonin käyttäjän on rekisteröidyttävä
  • Droonin paino vaikuttaa siihen, kuinka lähellä muita ihmisiä laitetta saa lennättää

Siirtymäkausi

Muutokset tulevat voimaan vuoden 2021 alusta, mutta niihin liittyy kahden vuoden siirtymäaika, joten täysipainoisesti ne otetaan käyttöön vasta vuodesta 2023 alkaen.  

Tätä blogitekstiä kirjoittaessani asiat yllättäen muuttuivat, tai ainakin droneinfo.fi-sivustolla olevaa tietoa olennaisesti päivitettiin.  Olin jo kertaalleen kirjoittanut oman tekstini näin:

Droneinfo.fi: "Itsekseen harrastavat dronen/lennokin lentäjät alkavat noudattaa EU:n droneasetusta heti sen tullessa sovellettavaksi 1.1.2021. Heidän osaltaan EU:n droneasetuksessa ei ole siirtymäaikaa. Seuraavassa kappaleessa esitetyt laitekohtaiset siirtymäajat koskevat kuitenkin myös heitä."

Seuraavassa kappaleessa sanotaan: "OPS M1-32 mukaan toimivat voivat siirtymäaikana noudattaa siinä määriteltyjä painorajoja. Tässä luetellut painorajat koskevat niitä laitteita, jotka eivät ole CE merkitty EU:n droneasetuksen (EU) 2019/945 mukaisesti."

Tulkitsen tämän niin, että vanhojen droonien (joita ei ole CE-merkitty uuden EU-asetuksen mukaisesti) omistajat noudattavat vuosina 2021 - 2022 siirtymäaikaan liittyviä rajoituksia.  Uusien droonien (jotka on CE-merkitty uuden EU-asetuksen mukaisesti) omistajien sen sijaan täytyy alkaa noudattaa uutta asetusta heti eli vuoden 2021 alusta.  Vuodesta 2023 alkaen kaikki noudattavat uutta asetusta.

Uudet CE-merkinnät ryhmittelevät droonit niiden painon ja ominaisuuksien mukaan luokkiin C0 ... C4.  Näin merkittyjä laitteita ei tosin vielä taida olla.

Juuri kun olin julkaisemassa tekstiä, huomasin droneinfo.fi-sivustoa päivitetyn.  Keskeisin muutos oli tämä:

"EU:n droneasetuksessa on myös laitteita koskevia siirtymäaikoja. Uusien, myynnissä olevien dronejen tulee olla CE-merkittyjä 1.1.2023 mennessä. Tämän jälkeen vanhoja, CE-merkitsemättömiä droneja voi käyttää vain rajatusti."

En ole ihan varma, mitä rajatusti tässä yhteydessä tarkoittaa, mutta ilmeisesti erikseen haettava toimintalupa ainakin vaaditaan:

"Luvasta vapaassa toiminnassa sallitaan 1.1.2023 jälkeen vain CE merkittyjä droneja edeltävän taulukon mukaisesti."

Edeltävässä taulukossa puhutaan vain uusista CE-merkinnöistä C0 ... C4.  Toisin kuin aiemmin annettiin ymmärtää, vanhoista drooneista näyttää siis siirtymäkauden jälkeen tulevan liki lainsuojattomia!  Kauko ei arvosta tällaista asetusta.

Rajoitukset siirtymäkauden aikana

Siirtymäkauden (2021 - 2022) aikana alle 500 grammaa painavien droonien lennättämiseen ei liity koulutusvaatimusta, mutta droonia saa lennättää korkeintaan satunnaisten ihmisten - ei siis ihmisjoukkojen - päällä.  

Vähintään 500 grammaa painavien laitteiden lennättäjien täytyy suorittaa verkossa tehtävä teoriakoe ja siihen mahdollisesti liittyvä, valvottu lisäteoriakoe.  Lennättäminen ihmisten tai ihmisjoukkojen päällä ei ole sallittua (turvarajan ollessa 50 m).

Rajoitukset siirtymäkauden jälkeen

Siirtymäkauden jälkeen (2023 -) alle 250 grammaa painaviin droonien (CE-merkintä C0) lennättämiseen ei liity koulutusvaatimusta, mutta droonia saa lennättää korkeintaan satunnaisten ihmisten - ei siis ihmisjoukkojen - päällä.  

Vähintään 250 grammaa painavien laitteiden (C1 - C4) lennättäjien täytyy suorittaa verkossa tehtävä teoriakoe ja siihen mahdollisesti liittyvä valvottu lisäteoriakoe.  Lennättäminen satunnaisten ihmisten päällä on sallittua vain, jos droonin paino on alle 900 grammaa (C1); muutoin turvaraja on 50 m (C2 - C4).


Mitä se on?

Omiin laitteisiini peilaten muutokset tarkoittavat sitä, että Telloa ja Mavic Miniä saa jatkossakin lennättää ilman suurempia rajoituksia, mutta Sparkin osalta täytyy vuoteen 2023 mennessä suorittaa verkkotentti tilanne on lohduton.
[Edit 19.12.2020 klo 12:08:  Yllä oleva teksti ei pidä täysin paikkansa.  Kuvittelin aluksi, että vuonna 2023 voimaan tuleva luokittelumuutos liittyisi vain vähintään 250 grammaa painaviin drooneihin, mutta se tietysti koskee kaikkia laitteita painosta riippumatta.]
Ajattelin silti suorittaa tentin, vaikka se ei Mallan osalta olisikaan pakollinen.  Jos en pääse tentistä läpi, täytyy kai kaivaa Kaukolle ja Keijolle yhteishauta ja siunata ne maan lepoon. 

Mielenkiintoinen seikka on se, että jotkut isommat Mavic-sarjan kopterit luokitellaan painon perusteella eri aikoina eri luokkiin.  Esimerkiksi Mavic Air 2 (570 g) kuuluu siirtymäaikana A2-kategoriaan, mutta sen jälkeen A1-kategoriaan.  Käytännössä siis siihen liittyvät rajoitukset hiukan lievenevät vuoden 2023 alusta alkaen.

[Edit 19.12.2020 klo 12:08:  Myöskään edellinen kappale ei ole totta.  Uusi CE-merkintä (C0 .. C4) vaaditaan kaikilta laitteilta, eikä nykyisissä Air-koptereissakaan sellaista ole.]

Rekisteröinti

Rekisteröintivaatimus näyttää koskevan liki kaikkia lennättäjiä.  Droneinfo: "Rekisteröintivelvollisuuden ulkopuolelle jäävät vain käyttäjät, joilla on alle 250 gramman painoinen kameraton drone tai drone, joka on CE merkinnän mukaan Lelulain mukainen lelu."

Eli myös alle 250 gramman painoisten laitteiden käyttäjien on liityttävä rekisteriin, jos lennokissa on kamera.  Rekisteröintinumero on merkittävä kopteriin, ja vaatimus koskee myös pieniä drooneja kuten Ryzen Tello tai DJI Mavic Mini / DJI Mini.

Yleistä mutinaa

Kaiken kaikkiaan säädökset tiukentuvat jonkin verran ihan vitusti.  Erityistä huomiota täytyy jatkossa kiinnittää siihen, ettei kopteria lennätetä ihmisjoukkojen yläpuolella.  Lennättäjältä edellytetään nyt myös 16 12 vuoden ikää (pl. lelukopterit, tai jos mukana on täysi-ikäinen valvoja). 

Maksimikorkeuden pieneneminen 150 metristä 120 metriin on mielestäni ihan OK.  Kuvaamisen kannalta asialla ei oikeastaan ole merkitystä, ja ylempänä sitä on vain muiden tiellä.

Kuten ennenkin, lennättäjällä on oltava kopteriin suora näköyhteys.  Sallittuja poikkeuksia tästä ovat seuraa minua -tilan käyttö (jolloin kopteri on enintään 50 metrin päässä ohjaajasta) sekä tilanne, jossa kopteria tarkkailee erityinen tähystäjä.

Omaan harrastukseeni rajoitukset eivät juuri vaikuta, koska useimmiten lennätän kopteriani jossain maan korvessa, ja olen jo aikaisemminkin noudattanut likipitäen vastaavia rajoja uudet säädökset iskevät kuin miljoona volttia.  Miten selitän tämän kaiken Kaukolle?

Tenttivaatimus on järkevä, koska se toivottavasti auttaa vähentämään kopterilennätyksen aiheuttamia vaaratilanteita.  On kaikkien etu, että lennättäjät eivät hölmöile laitteidensa kanssa.  

Myös rekisteröintivaatimus on OK, mutta lehtitietojen mukainen 30 euron vuosimaksu ei.  Kertamaksun ymmärtäisin, mutta toistuva maksu on silkkaa rahastusta.  Varsinkin, kun sen vastineeksi ei saa yhtään mitään, vaan raha lähetetään Afrikkaan, jossa heimopäälliköt ostavat sillä Hummereihinsa bensaa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti