lauantai 19. joulukuuta 2020

Muutosten jälkeen

Kun on nukkunut yön yli ja mieli hiukan rauhoittunut, EU-säädöksiin liittyvää asiaa on helpompi tutkia.  Edellisen bloggaukseni kirjoitusprosessi häiriintyi pahasti löydettyäni droneinfo.fi-sivustolta tietoa, joka oli sinne juuri lisätty.  Tämä johti vähän hätäisiin tulkintoihin, joten palataanpa asiaan vielä uudestaan.

Droonin jo omistavaa - tai sellaista kenties hankkimassa olevaa - harrastajaa kiinnostaa tietysti tämä: mitä tapahtuu nykyisille laitteille, joissa ei ole uuden asetuksen edellyttämiä C-hyväksymismerkintöjä (C0 .. C4).  Saako niitä lennättää siirtymäajan jälkeen, siis vuoden 2023 alusta alkaen?

Edellisessä kirjoituksessa esittämäni tulkinta oli, että vanhoja drooneja ei saa siirtymäajan jälkeen lennättää lainkaan, ainakaan ilman ammattikäyttöön verrattavissa olevaa lupaprosessin läpikäymistä.  

Onneksi tilanne ei lopulta taida olla ihan näin paha, koska droneinfo.fi kertoo myös:

"Alle 250 gramman painoista dronea saa käyttää Avoin A1 kategorian ehtojen mukaisesti myös siirtymäaikojen jälkeen.  Kauko-ohjaajan tulee tutustua laitteen käyttöohjeeseen, mutta verkkotentin suorittaminen ei ole välttämätöntä, vaikkakin suositeltavaa."

"Alle 25 kg:n painoista dronea saa käyttää Avoin A3 kategorian ehtojen mukaisesti myös siirtymäaikojen jälkeen. Kauko-ohjaajan tulee suorittaa verkkotentti."

Avoimen kategorian alakategoriat luokittelevat lennättämisen ensisijaisesti siihen liittyvän toimintaympäristön mukaan:

  • Avoin A1 -kategoria: "Lentäminen sallittu myös tiheästi asutuilla alueilla satunnaisten ihmisten, mutta ei ihmisjoukkojen päällä."
  • Avoin A3 -kategoria: "Lennot harvaan asutuilla alueilla kaukana lentokentistä."

Avoin A3-kategoriassa pieneenkin drooniin täytyy käytännössä suhtautua samalla vakavuudella kuin 20-kiloiseen järkäleeseen, eli niin että...

"... toiminta suoritetaan turvallisella vaakasuoralla etäisyydellä, joka on vähintään 150 metriä asuin-, liike-, teollisuus- tai virkistysalueilta" (EU 2019/947)

Nämä ehdot huomioiden vanhaakin droonia saanee siis edelleen lennättää myös vuodesta 2023 eteenpäin, mutta ei välttämättä yhtä lähellä ihmisten ilmoja kuin saman kokoista, uuden asetuksen mukaisesti merkittyä droonia.  Ja tentti täytyy pääsääntöisesti suorittaa.

Omaa käyttöäni ajatellen lievennys on merkittävä, koska lennätän pieniä droonejani pääasiassa korvessa.  Taajama-alueella 150 metrin etäisyysvaatimus voi tietysti rajoittaa toimintaa jonkin verran.

Toinen ulospääsy 2023-pulmasta saattaisi olla se, että valmistajat voisivat takautuvasti hyväksyttää nyt markkinoilla olevat laitteet uuden säännöksen mukaisesti.  Tämä tietysti edellyttäisi, että laitteet täyttävät tietyt tekniset vaatimukset, mutta nykydroonien ominaisuudet huomioiden tämä saattaisi rajoitetusti olla mahdollista.

Ei ole varmaa, tuleeko näin tapahtumaan, mutta ainakin DJI on väläyttänyt tutkivansa tällaista vaihtoehtoa.  Tämä tietysti olisi käyttäjille mieluisinta, vaikka mieleen nouseekin epäily, että vanhojen laitteiden leimaamisen sijasta valmistajat mieluummin myyvät kuluttajille uusia C-merkittyjä laitteita. 

No, vuoteen 2023 on vielä aikaa, ja voi olla, että omakin mieli ja laitekanta ehtii siihen mennessä muuttua monta kertaa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti